Politie/O.M.

Onrechtmatig handelen van dr Zylicz, politie en Openbaar Ministerie

Dr Zylicz beeindigde het leven van  Lubertus Hankes op onrechtmatige wijze.
Gezien het uitblijven van enige sancties naar Zylicz is een artikel met de feiten over het handelen van Zylicz op de website van SIN-NL gepubliceerd, conform het recht op vrijheid van meningsuiting art 7 Grondwet en art 10 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Hierin staat dat   Zylicz  palliatieve sedatie verrichtte en Lubertus Hankes via een injectie  met een spierverslapper doodde zonder verzoek en zonder toestemming.
Geruime tijd, meer dan 3 maanden nadat hem dit artikel bekend was geworden, diende Zylicz een klacht in bij de politie over dit artikel: lees bericht op www.sin-nl.org

Op 30 maart 2009 informeerde de politie te Utrecht Sophie Hankes dat de arts Zibgniew (Ben) Zylicz op 20 juni 2008(!)  aangifte tegen haar heeft gedaan wegens laster, smaad en belediging inzake het overlijden van Lubertus Hankes haar vader 14 januari 2000. Dr Zylicz was verbonden aan  hospice Rozenheuvel.

Dr Zylicz heeft op geen enkele wijze contact met Sophie Hankes gezocht na kennisname van de publikatie op de website. Hij heeft aldus de juridische en met name de strafrechtelijke weg gekozen, hetgeen een laatste redmiddel hoort te zijn. Dit is gedrag een arts onwaardig.
Zylicz diende zijn klacht wegens belediging echter te laat in.
Een klacht wegens belediging moet binnen drie maanden van kennisname ingediend worden en dankzij haar juridische achtergrond ontdekte Sophie Hankes dat Zylicz deze termijn ruim overschreden.
Toch registreerde de politie de klacht en riep Sophie Hankes voor verhoor op.
Dit was onrechtmatig. De politie had de klacht niet had mogen opnemen,  en Sophie Hankes niet mogen oproepen voor verhoor. De Officier van Justitie had dit moeten weten, maar zond toch een dagvaarding naar Sophie Hankes om voor de politierechter te verschijnen.
De eerste advocaat die Sophie Hankes had moeten helpen, probeerde er een financieel slaatje uit te slaan en de tweede advocaat kon slechts na veel aandringen er toe gebracht worden om de Officier van Justitie op de niet-ontvankelijkheid van de dagvaarding te wijzen.
Dit leidde uiteindelijk tot intrekking van de dagvaarding. Dit betekent dat de Officier van Justitie Sophie Hankes niet had mogen dagvaarden om voor de politierechter te verschijnen.

De ervaring heeft geleerd dat nalatige artsen standaard  nabestaanden of slachtoffers van medische fouten, die online feiten en documenten publiceren over artsen die hun zorgplicht geschonden, aanklagen of via de civiele rechter of via de strafrechter, door aangifte te doen.
Ook deze poging van arts -die schuldig is aan het plegen van strafbare feiten volgens het Wetboek van Strafrecht- om Sophie Hankes  onrechtmatig in diskrediet te brengen is mislukt.

Sophie Hankes, juriste en invalide geworden door een ernstige medische fout, is voorzitter van de Nederlandse  organisatie voor slachtoffers van medische fouten, Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid- Nederland ( SIN-NL)  en Iatrogenic Europe Unite-Alliance.

Ter toelichting op het artikel inzake het overlijden van haar vader is een filmpje geplaatst.