Over SIN-NL

SIN-NL staat voor Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland. Het woord “iatrogeen” betekent letterlijk: “veroorzaakt door medisch handelen”. SIN-NL richt zich op het verbeteren van de situatie van slachtoffers van medische fouten, oa veroorzaakt door onjuiste diagnostiek en onjuiste behandeling en het verminderen van het aantal medische fouten.

SIN-NL geeft voornamelijk voorlichting middels publicatie van nieuwsberichten over ontwikkelingen op het gebied van patientveiligheid en de positie van slachtofffers van medische fouten op de website www.sin-nl.org. Tevens publiceert SIN-NL commentaren op nieuwsberichten via de rubriek actueel en het weblog. Ook geeft SIN-NL informatie en advies.

SIN-NL streeft naar eerlijkheid en herstelbehandeling alsmede registratie, onderzoek en preventie van medische fouten.
De twee hoofdthema’s zijn aldus: vertel en herstel, registreer en leer.
Een medische fout kan gedefinieerd worden als: “Een medische handeling, waarvan het resultaat tegengesteld is aan de oorspronkelijke planning, waarbij eventueel onnodig (tijdelijke of definitieve) schade wordt berokkend aan de patient, terwijl dit met de huidige stand van medische kennis voorkomen had kunnen worden”.

Artsen verstrekken vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling aan de slachtoffers. Zij spreken liever van complicaties om de juridische gevolgen van foutief handelen te beperken. Artsen registreren fouten vrijwel niet, ondanks wettelijke verplichtingen om melding te maken van ernstige fouten. Hierdoor wordt onderzoek geblokkeerd en blijft preventie achterwege.
Ter vergelijking: per jaar overlijden in Nederland circa 800 personen door verkeersongevallen. per jaar overlijden in Nederland circa 8000 personen door medische fouten in ziekenhuizen,zie bericht Europese Commissie 15.12.2008.

De medische sector, de Inspectie Gezondheidszorg en Europese instellingen erkennen het weigeren van eerlijke informatie, herstelbehandeling en registratie, doch weigeren concrete maatregelen te nemen, ondanks meerdere toezeggingen om de situatie te verbeteren. In 2009 heeft SIN-NL een overzicht gemaakt van alle erkenningen door deze organisaties.

SIN-NL richt zich uitsluitend op Nederland en IEU-Alliance richt zich op Europa. Beide zijn non-profit organisaties. SIN-NL streeft naar dialoog met alle betrokkenen om zo snel mogelijk tot verbeteringen te komen.
Voor concrete voorstellen zie het IEU-Manifest 2007 alsmede ons hoofdstuk Oplossingen.
Mr Sophie Hankes is oprichter/voorzitter van SIN-NL alsmede oprichter/voorzitter van de Iatrogenic Europe Unite-Alliance www.ieu-alliance.eu.

Deze website is bedoeld als voorlichting aan publiek, medische sector en overheid. De ernst van de situatie van medische fouten en de slachtoffers wordt helaas stelselmatig ontkend en buiten de openbaarheid gehouden. Zo wordt geen informatie vrijgegeven over sterftecijfers in ziekenhuizen, die inzicht kunnen geven in de kwaliteit van gezondheidszorg.
In het Rapport Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen juni 2009 hekelt de Rekenkamer het gebrek aan transparantie en concludeert dat het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg tekort schiet.

Twee jaar later komt de Ombudsman tot dezelfde conclusie. 15 december 2011 bracht de Ombudsman een vernietigend rapport uit over disfunctioneren van het UMCG en de Inspectie Gezondheidszorg inzake baby Jelmer citaat: Handelwijze IGZ tart elke beschrijving. De IGZ heeft geen toezicht uitgeoefend. De inspectie heeft met ongekende traagheid, gebrek aan transparantie en gebrek aan professionaliteit een rapport uitgebracht, dit ingetrokken en uiteindelijk andere conclusies gepresenteerd, bron: www.nationaleombudsman.nl

28 maart 2013 bracht de Rekenkamer het Rapport Indicatoren voor de kwaliteit van zorg uit en constateerde dat ondanks 31 miljoen euro subsidie in vijf jaar voornamelijk indicatoren mbt het zorgproces waren ontwikkeld en nauwelijks indicatoren over de uitkomsten van zorg. Inzicht in de kwaliteit van zorg ontbreekt…..

Sophie Hankes

Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL
interview 27 nov 2013

De Stichting SIN-NL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel