Lubertus Hankes

Lubertus Hankes 1919 tot 2000

Lubertus Hankes op 14 januari 2000 overleed door een dodelijke injectie.
Dr. B. Zylicz.diende deze injectie toe.
Lubertus Hankes 1919-2000 was dierenarts en gehuwd met Regina Hankes-Zwart 1919-2002, journaliste.

Dr Z. Zylicz diende  een injectie met buscopan een spierverslapper, nadat dr Zylicz Lubertus Hankes  z”l zonder verzoek en zonder toestemming  in coma had gebracht met morfine en dormicum, alsmede hem geen vocht en voedsel meer liet toedienen.
Dr Zylicz heeft zonder voorafgaande  informatie  palliatieve sedatie toegepast en op het laatst voor ogen  van Sophie Hankes Lubertus Hankes een injectie gegeven.  Een half uur later is Lubertus Hankes overleden. Hij is afgemaakt als een hond.

Dr Zylicz heeft de overlijdensverklaring zonder Sophie Hankes hiervan in kennis te stellen eigenhandig ingevuld. Hij heeft herhaaldelijk geweigerd om een kopie van de overlijdensverklaring ter beschikking te stellen. Daar er geen gerechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden is volstrekt duidelijk dat dr Zylicz heeft ingevuld dat er sprake was van een natuurlijke doodsoorzaak.
Dr Zylicz heeft  het leven van Lubertus Hankes beëindigd  middels palliatieve sedatie zonder toestemming en in strijd met zijn zorgplicht en in strijd met fundamentele normen van strafrecht. Zylicz maakte zich ook schuldig aan  fraude. Men kan terecht de vraag stellen of er sprake is van moord op Lubertus Hankes, door dr Zylicz.. Er is in ieder geval sprake van the slippery slope van euthanasie en palliatieve sedatie.

IMG_0782