Home

ben-zbigniew-zylicz

Deze website:

  • is eigendom van de stichting SIN-NL.
  • wordt gepubliceerd in het algemeen belang
  • biedt informatie over dr  Zbigniew Zylicz zich noemende Ben Zylicz.
    Let op: Ben Zylicz is volgens het BIG-register geen internist.

SIN-NL stelt op basis van feiten en documenten vast dat Zylicz in de ochtend van 14 Jan. 2000 een dodelijke injectie van de spierverslapper buscopan gegeven heeft waardoor Lubertus Hankes een half uur later overleed. Enkele dagen eerder had Zylicz Hankes in coma gebracht, via morfine en dormicum.

Let wel: noch Lubertus Hankes, noch Mr Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL, zijn dochter en  wettelijke vertegenwoordigster had hierom verzocht. Dr Zylicz is hiermee het voorbeeld van the slippery slope van euthanasie en palliatieve sedatie. Derhalve heeft SIN-NL  dr Zylicz op de zwarte lijst geplaatst: zie: www.sin-nl.org en www.zwartelijstartsen.nl.
Zylicz toont zich uiterst schijnheilig door nb de verklaring van artsen over het niet toepassen van euthanasie bij dementen te ondertekenen febr. 2017.
Lees hier een helder commentaar van Rob Bruntink op handelen als God, door arts Tromp.

unnamed
IMG_0783

SIN-NL roept op tot onderzoek naar het toepassen van palliatieve sedatie door dr Zylicz.

SIN-NL streeft naar eerlijkheid en openheid in de gezondheidszorg.
SIN-NL streeft naar verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en naar verbetering van de kwaliteit van gezondheidszorg, alsmede van patientveiligheid.
SIN-NL fungeert als voorloper, als klokkenluider.

Inmiddels wordt SIN-NL in het bereiken van haar doelen gesteund door activiteiten en uitzendingen van organisaties en media zoals, oa de Algemene Rekenkamer, Argos Radio, Consumentenbond, Eenvandaag, de Letselschaderaad, de Nationale Ombudsman, Nieuwsuur, de NPCF, de NOS, NRC Handelsblad, Rechtgezet RTL 4, Tros Radar, de Volkskrant en Zembla.